Zákaznické karty

O programu

Věrnostní program Zákaznická karta je věrnostní program společnosti Jiří Školník Stylstav s.r.o. jehož prostřednictvím mohou držitelé karet za daných podmínek čerpat výhody tohoto programu.

Koho odměňujeme

Každého držitele Zákaznické karty, který se zaregistruje a nakupuje v naši prodejně.

Jak se zaregistrovat

Přímo na prodejně, na adrese sídla společnosti, nebo vyplnením registračního formuláře.

Jak odměňujeme

Každý držitel karty má nárok na okamžitou slevu a to ve výši nejméně 10% a navíc při nákupu nad 20 tis. Kč na dárkový poukaz. Částky za jednotlivé nákupy se sčítají a v daném období se vyhodnotí.

Registrace do věrnostního programu

 


    Celé znění pravidel věrnostního programu naleznete zde.

    Registrací uděluji svůj souhlas s účastí ve věrnostním programu a jeho podmínkami uvedenými na www.stylstav.cz. Uděluji tímto vědomé, informované a svobodné svolení se zpracováním osobních údajů pro účely provozu věrnostního programu STYLSTAV v rozsahu údajů mnou poskytnutých a údajů shromážděných při provozování programu. Svolení je poskytnuto po seznámení s podmínkami programu.

    Poučení: Souhlas je ve smyslu § 11 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb. o ochraně osobních údajů dobrovolný. V případě odmítnutí svolení se zpracováním osobních údajů budou výše uvedené údaje využity pouze pro vlastní potřebu správce za účelem vyloučení možnosti, že tyto údaje budou opakovaně použity k nabídce obchodu a služeb.